همايش بين المللی دکترين مهدويت 16 تير 1391 ساعت 14:35 http://www.intizar.org/vdcg.t9qrak9zzpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : نهضت روح الله زمینه ساز حکومت بقیه الله -------------------------------------------------- در دومین روز از همایش بین المللی دکترین مهدویت مقاله ای تحت عنوان" نهضت روح الله زمینه ساز حکومت بقیه الله" توسط سید مهدی طاهری از محققان جامعه المصطفی العالمیه ارایه شد. متن : به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش بین المللی دکترین مهدویت، نویسنده مقاله در سخنانی گفت: آموزه انتظار به عنوان یک گفتمان پویا در ساختار اندیشه و زندگی فردی و اجتماعی جامعه تاثیرگذار است. طاهری خاطرنشان کرد: نهضت مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و آرمان ها و ارزش های آن انقلاب زمینه ساز انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود (عج) محسوب می شود. وی با تحلیلی نسبت به انواع انتظار دو برداشت سلبی و ایجابی را مورد تحلیل قرار داد و بیان داشت: در برداشت سلبی منتظران اصلاح را تنها از طریق دعا برای تعجیل، صدقه دادن و توسل جستن اکتفا می کند و استدلال آنها نیز این است که هر حکومتی که پیش از قیام قائم برپا شود باطل و طاغوت می باشد. طاهری خاطرنشان کرد: بی اعتنایی نسبت به حکومت های نامشروع از نگرش های ای تفکر است و آنها بر این باورند به جای اصلاح جامعه و مبارزه با ظلم و فساد، باید به آن دامن زد تا جهان پر از ظلم و فساد شده و حضرت ظهور کنند. وی ادامه داد: در مقابل این ایده، انتظار ایجابی قرار دارد این انتظار به معنای قیام علیه حکومت های ظالم و نامشروع، مبارزه با ظلم، فساد و تباهی و تلاش برای ظهور منجی می باشد. طاهری خاطرنشان کرد: اندیشه هایی مانند موعود گرایی، انتظار فعال و سازنده و نظریه ولایت فقیه در این گرایش قرار دارد و نقطه اوج آن نیز پیروزی انقلاب اسلامی می باشد.