همایش سیزدهم (1396)
همایش دوازدهم (1395)
اطلاعات همایش ها
ارسال مقاله

استاد دانشگاه فلسفه لبنان در همایش بین المللی دکترین مهدویت؛

  انقلاب های عربی از سنخ انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش بین المللی دکترین مهدویت، دکتر طراد حماده، وزیر پیشین حزب الله در دولت لبنان در دومین روز همایش بین المللی دکترین مهدویت با اشاره به آغاز بیداری اسلامی در آغاز هزاره سوم، گفت: باید دید رخ دادن این پدیده عظیم در این بازه زمانی خاص بنابر چه عواملی بوده است و چگونه می توانیم آن را به درستی درک کنیم.

وی با پرسش از موتور محرک انقلاب ها و خیزش های ملت های عربی و اسلامی، گفت: در طول تاریخ انسانی همواره یا افکار، حوادث و رخدادها را شکل داده اند و یا برعکس حوادث و رخدادها منجر به تولید افکار شده است و بارها دیده ایم که افکار و اندیشه ها به ظهور انقلاب ها انجامیده است.

حماده با پرسش از اصالت افکار یا حوادث در خصوص این پدیده، بررسی تعامل دیالکتیکی این دو عنصر را دارای اهمیت دانست و گفت: باید دید که اگر حوادث خاصی منجر به بیداری اسلامی شده است، کدام حادثه بوده است و اگر افکار است کدام افکار بوده است که منجر به این پدیده شده است.

وی با اشاره به شباهت های میان رژیم شاهنشاهی و نظام های عربی مستبد از یک سو و تشابه انقلاب اسلامی ایران و انقلاب های عربی از سوی دیگر، ضمن انتقاد از کسانی که شباهت میان این دو را نفی می کنند، گفت: انقلاب های عربی سه ویژگی خاص دارند که یکی ژئوپلتیک عربی، دوم غلبه فقه سنی و دیگری ویژگی پویایی و رو به جلو بودن این جنبش است.

این استاد فلسفه دانشگاه لبنان در همین راستا با اشاره به رخ دادن بیداری اسلامی در بازه جغرافیایی سیاسی عربی، رواج و غلبه فقه سنی در این مناطق را قابل توجه دانست و در خصوص بحرین نیز گفت: انقلاب و خیزش مردمی این منطقه با اینکه از سوی اکثریت شیعه رخ داده است اما نظام حاکم بر این کشور مبتنی بر فقه سنی است.

وی با اشاره به نمونه های مختلف حکومت اسلامی در مناطق و دوره های مختلف جغرافیایی و تاریخی، تجربه اسلامی ترکیه، مصر و جنبش اخوان المسلمین مصر را خاطرنشان ساخت و گفت: نمونه واقعی حکومت اسلام، نمونه ایرانی است که در جهان واقع به سیاست خارجی توانمند دست یافته و مشکلات خود را در زمینه های مختلف حکومتی رفع کرده یا به دنبال رفع آنهاست.

این پژوهشگر لبنانی حوزه سیاست و اندیشه در پایان با اشاره به نقش برجسته رهبری امام راحل (ره) در پیروزی و پایداری انقلاب اسلامی ایران، تاکید کرد: اگر رهبری حکیم و فرهیخته، هدایت انقلاب ها را بر عهده نداشته باشد، این تلاش ها آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

نسخه قابل چاپ
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب

آدرس ايميل :
نظر شما :
نمايش آدرس ايميل